Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động là những quy định pháp lý và đạo đức mà cả hai bên phải tuân thủ trong quá trình hợp tác. Những quyền và nghĩa vụ này được quy định tại Luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quyền và nghĩa vụ chính của người lao động và người sử dụng lao động, cũng như những lợi ích và trách nhiệm mà chúng mang lại.

https://tphcm.chinhphu.vn/thanh-doan-tphcm-to-chuc-le-cuoi-tap-the-cho-120-doi-thanh-nien-cong-nhan-1016969.htm

Quyền của người lao động
– Quyền được tuyển dụng công bằng, không phân biệt về giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, chính trị, khuyết tật hay bất kỳ yếu tố nào khác không liên quan đến năng lực lao động.
– Quyền được thỏa thuận về điều kiện làm việc, lương thưởng, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.
– Quyền được làm việc trong môi trường an toàn, sạch sẽ, không gây hại cho sức khỏe và tính mạng.
– Quyền được nghỉ ngơi, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau và các loại nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
– Quyền được tham gia tổ chức công đoàn, biểu dương ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình.
– Quyền được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp lao động, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.

Nghĩa vụ của người lao động
– Nghĩa vụ thực hiện đúng những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động, tuân thủ quy chế lao động, kỷ luật lao động và an toàn lao động của cơ quan, tổ chức.
– Nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì chất lượng và hiệu quả công việc.
– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do cố ý hoặc vô ý gây ra cho tài sản của người sử dụng lao động hoặc của khách hàng.
– Nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật nhà nước hoặc bí mật cá nhân của người sử dụng lao động hoặc của khách hàng.
– Nghĩa vụ tham gia đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo tỷ lệ quy định.
– Nghĩa vụ tôn trọng và hợp tác với người sử dụng lao động, cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.

Quyền của người sử dụng lao động
– Quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và sa thải người lao động theo nhu cầu và điều kiện kinh doanh của mình, tuân thủ pháp luật lao động.
– Quyền yêu cầu người lao động thực hiện đúng những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động, tuân thủ quy chế lao động, kỷ luật lao động và an toàn lao động của cơ quan, tổ chức.
– Quyền yêu cầu người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì chất lượng và hiệu quả công việc.
– Quyền yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do cố ý hoặc vô ý gây ra cho tài sản của mình hoặc của khách hàng.
– Quyền yêu cầu người lao động bảo mật thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật nhà nước hoặc bí mật cá nhân của mình hoặc của khách hàng.
– Quyền được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước về lao động và việc làm.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
– Nghĩa vụ tuyển dụng công bằng, không phân biệt về giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, chính trị, khuyết tật hay bất kỳ yếu tố nào khác không liên quan đến năng lực lao động.
– Nghĩa vụ thỏa thuận về điều kiện làm việc, lương thưởng, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.
– Nghĩa vụ cung cấp cho người lao động môi trường an toàn, sạch sẽ, không gây hại cho sức khỏe và tính mạng.
– Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền lương, phụ cấp, thưởng và các khoản khác theo hợp đồng lao động.
– Nghĩa vụ thực hiện các chế độ nghỉ ngơi, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau và các loại nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
– Nghĩa vụ tham gia đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo tỷ lệ quy định.
– Nghĩa vụ tôn trọng và hợp tác với người lao động, công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Lợi ích và trách nhiệm của việc tuân thủ quyền và nghĩa vụ
– Việc tuân thủ quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:GDAE/Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh_x%C3%B3a_nhanh_(CSD)

https://www.thanhniencongnhan.vn/detail@178@335@Phat-dong-Giai-bong-da-Thanh-nien-cong-nhan—Lan-IX-nam-2019.html

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2018/12/18940/646tbtv-CT%20Chuyen%20xe%20TNCN%20ve%20an%20Tet.pdf

https://plo.vn/huong-dan-su-dung-may-tinh-mien-phi-cho-cong-nhan-post98129.html

https://nld.com.vn/cong-doan/se-duyen-cho-cong-nhan-20121025100919642.htm

Viết một bình luận